U srijedu 11.10.2017. godine školi je firma EDING TELECOM d.o.o. isporučila 8 (osam) novih tableta HP Pro Book Tablet X36011G1EE čiju je nabavku finansiralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u sklopu projekta „Elektronske učionice“. To su, ustvari, mobilne elektronske učionice, odnosno mobilni ormari koji će služiti učenicima za unapređivanje vještina i znanja. Sada škola posjeduje 20 (dvadeset) tableta čime se stvaraju preduslovi za realizaciju interne i eksterne evoluacije znanja učenika u svim školama Kantona Sarajevo.