Nakon dvogodišnje pauze, ove školske godine je opet aktivirano ŠKOLSKO TAKMIČENJE pod nazivom “BIRAMO NAJBOLJE ODJELJENJE”. Kriteriji koji se računaju su ocjene iz disciplinske sveske (disciplina i aktivnost) i ocjene iz dnevnika za taj mjesec. Otežavajući faktor su neopravdani izostanci, jer oni ukupnu ocjenu umanjuju za 0, 10, 0,50 i više bodova zavisno od broja neopravdanih časova. Odjeljenje koje nema neopravdanih časova dobijanagradne bodove u iznosu 0,50.

REZULTATI  za mjesec OKTOBAR šk. 2011/2012.god.

RAZR. SRED.OCJENA DISC.SVESKE SRED. OCJENA USPJEHA U UČENJU

NEOPRAVD.

IZOST.

POZ.
BOD.
NEG.
BOD.
UKUPNO RANG
6-1  4,00 3,90 51 0 -0,50 3,40 5.
6-2  4,79 4,02 0 +0,50 0 4,52 1.
7-1  4,10 4,16 2 +0,25 0 4,41 2.
7-2 DISKVALIFIKOVANI
8-1  4,66 3,84 0 +0,50 0 4,34 3.
8-2  4,32 3,41 0 +0,50 0 3,91 4.
8-3 DISKVALIFIKOVANI
8-4  4,05  1,85 12 0 -0,25 1,60 6.