II-1/Učiteljica: Alma Udovčić

RB PREZIME I IME UČENIKA
1. Alić Adis
2. Alić Enisa
3. Drapić Amer
4. Džuho Amar
5. Đozo Adna
6. Gagula Nermina
7. Gegić Hana
8. Gluhović Lamija
9. Hajdarević Berin
10. Hindić Ali
11. Hodžić Dino
12. Hošo Hena
13. Imeri Ervin
14. Kadrispahić Adna
15. Kršo Nudžejma
16. Kundo Ali
17. Kuršumović Sarah
18. Maletović Faris
19. Mangafić Muhamed
20. Mašić Faris
21. Mujak Ajla
22. Mujan Hamza
23. Nezović Medina
24. Rojo Imran
25. Salkić Eman
26. Semendrić Emina
27. Sudić Melina
28. Šehović Hamza
29. Vatrić Haris