U skladu sa Instrukcijom Ministarstva na ulazu u školu i u školskom holu postavljene su državna i zastava KS kao i školska zastava.
zastava

zastava1