DOKTORSKA KONFERENCIJA

25.9.2014. godine održana je Doktorska konferencija u prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, u sklopu implementacije IPA projekta prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina „Unapređenje procjene posturalnog statusa i statusa kičme-SpineLab“, kojeg finansira Evropska Unija a zajedno sprovode Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo.
konferencija1 Generalni cilj projekta je unapređenje detekcije i prevencije posturalnih poremećaja, zdravstvenih problema senzomotornog aparata kod djece i mladih dva regiona, područja Srema i grada Sarajeva. Tokom prošle decenije, zbog naglog i brzog razvoja interneta koji je kreirao novi, moderan životni stil, pored pozitivnih uticaja doprinio je negativnim posljedicama (nedostatak kretanja, brza hrana, nedostatak fizičke aktivnosti, stres, gojaznost).
konferencija2Alarmantna je činjenica da su takvi negatavni uticaji primijećeni kod pripadnika mlađe populacije. Skup navedenih problema još više doprinosi stvaranju preduslova za nastanak poremećaja posturalnog statusa i posebno statusa kičme. Cilj akcije je stvoriti efikasan samoodrživi sistem u okviru kojeg će se, uz pomoć naprednih metoda, rano otkriti a potom programiranim vježbanjem korigovati problemi vezani za posturalni status. Ciljne grupe, uključene u projekat, obuhvataju djecu uzrasta od 5 do 12 godina. Ovaj period rasta i razvoja je ključni za stvaranje deformiteta, i iste je potrebno na vrijeme spriječiti i tretirati.
Cilj konferencije je razvijanje svijesti kod šire bosanskohercegovačke javnosti o trenutnom stanju senzomotornog aparata kod djece uzrasta od 5 do 12 godine, posljedicama koje mogu iz toga proizaći na razvoj i zdravlje djeteta, te davanje prijedloga i preporuka za preventivno i korektivno djelovanje kako bi se negativan trend uočenih deformiteta u posturalnom i statusu kičme zaustavio i sveo u medicinski i društveno prihvatljive okvire.

Doktorska konferencija se organizuje kao logičan rezultat prethodne projektne aktivnosti koja se odnosila na testiranje djece dijagnostičkom opremom u sarajevskim osnovnim školama i vrtićima. U tu svrhu, nabavljena je, i u procesu testiranja djece korištena, najsavremenija oprema u cilju dobivanja tačnih i relevantnih pokazatelja stanja posturalnog statusa i statusa kičme kod testirane djece.
Održavanje Doktorske konferencije sa ovom tematikom od izuzetne je važnosti za pravilan i zdrav razvoj djece.
Konferenciji je prisustvovao i direktor naše škole, Kerim Fejzagić. Naša škola je, kao što smo vas i obavještavali, uzela aktivno učešće u ovom projektu.