18.09.2015.godine,u petak  održana je konferencija “Open Education” u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Knowledge 4AIFondation, Microsoft BiH, Unesco Chair on Technology for Open Educational Resources and Open Learninig Openin group Slovenia. Konferenciji je prisustvovao direktor naše škole.
direktorCilj ove Konferencije je da okupi kreatore politika iz akademske i javne sfere kako bi se predstavile metode za poboljšanje efikasnosti online i otvorenog obrazovanja, ali i pokušali promovirati, razjasniti, identificirati i definirati nove tehnologije na bazi umjetne inteligencije vizuelizacije, socijalne saradnje u kombinaciji sa pedagoškim metodama i postupcima sa svrhom stvaranja novih trendova u obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
direktor1