Udruženje za gas u BiH u sklopu projekta „Podizanje nivoa znanja i svijesti o energetskog efikasnosti u javnim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo“ uz finansijsku podršku Američke ambasade i podršku Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 21.12.2016. godine održalo je edukaciju za direktore škola u cilju podizanja znanja o energetskoj efikasnosti i materijalnih ušteda kroz energetsku potrošnju.
Navedenoj edukaciji prisustvovao je direktor naše škole gospodin Kerim Fejzagić.