U srijedu 24.01.2018. godine, u skladu sa najavama, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS započinje u drugom polugodištu uvođenje i implementaciju e-dnevnika u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

Kako bi se implementacija e-dnevnika obavila besprijekorno, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS će organiziralo je edukaciju za EMIS koordinatore i jednog nastavnika razredne nastave u periodu od 23. do 25. januara 2018. godine. Formirano je šest grupa za obuku. Edukacija za treću grupu u kojoj se nalazi i naša škola  održana u JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” u srijedu, 24.01.2018. godine u periodu od 09,00 do 12,00 sati. Obuci su iz naše škole prisustvovali nastavnici Emir Jasenčić (EMIS koordinator) i Edina Fejzagić (predsjednica Aktiva razredne nastave naše škole). Potom će u školi ovi nastavnici educirati sve ostale nastavnike. Ovim aktivnostima započinje uvođenje e-dnevnik u sve škole koji bi, prema najavama Ministarstva, uskoro trebao u potpunosti zamijeniti dosadašnji printani obrazac odjeljenjske knjige.