U srijedu, 17. 9. 2014. godine, službenici policije Samir Paćariz i Kemo Musić, u sklopu projekta „Djeca u saobraćajuput od kuće do škole i od škole do kuće, boravili su u našoj školi i održali kratko predavanje učenicima prvih razreda.
edukacija prvacica Policajci su na zanimljiv način, kroz igru i dijalog, podučavali najmlađe, a učenicima su podijeljeni i promotivni materijali i brošure. Saradnja sa policijom će biti nastavljena i u sličnim edukativnim projektima.