Vršnjačka edukacija

Sarajevo, 23.02.2012. godine

Održan okrugli sto o temi

Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja” kao završna aktivnost projekta “Prevencija vršnjačkog nasilja i promocija zdravih stilova života mladih u osnovnim školama Kantona Sarajevo

 

      U prostorijama Uprave Grada Sarajeva, sala gradskog vijeća (Hamdije Kreševljakovića 3) sa početkom u 13,00 sati upriličen je okrugli sto u organizaciji Asocijacije XY o temi “Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja” kao završna aktivnost projekta “Prevencija vršnjačkog nasilja i promocija zdravih stilova života mladih u osnovnim školama Kantona Sarajevo” koji je realiziran u proteklom periodu u okviru projekta „Jačanje lokalne demokracije/demokratije II – LOD II“, kojeg zajednički realizuju UNDP BiH i Grad Sarajevo.

        Okruglom stolu prisustvovali su direktori i pedagozi iz  četiri osnovne škole, učenici uključeni u projekat, njihovi roditelji, predstavnici četiri gradske općine, predstavnici Ministarstva za nauku,obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, zamjenik gradonačelnika Grada Sarajeva te predstavnici UNDP-a.
Iz naše općine u ovaj projekat je bila uključena OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković” a kroz treninge za vršnjačke edukatore obučeno je 15 učenika u ovoj školi koji su održali cikluse prezentacija u o temi prevencija vršnjačkog nasilja. Osim naše škole u Projekat su bile uključene i OŠ “Dobroševići”, OŠ “Hasan Kaimija” i OŠ “Grbavica I”.Održano je 48 prezentacija o temi prevencija vršnjačkog nasilja na kojima je prisustvovalo 312 učenika iz spomenutih škola. Aktivni učesnici u projektu bili su i nastavnici, pedagozi i roditelji

 

 

 

 

 

 

 

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović  uručio je zahvalnice Grada Sarajeva i Asocijacije XY predstavnicima četiri osnovne škole koje su bile uključene u ovaj projekat. Ispred OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković” zahvalnicu je primio direktor škole Kerim Fejzagić izrazivši zahvalnost što je škola obuhvaćena ovim vidom edukacije i istaknuvši značaj ovog projekta imajući u vidu porast nasilja među maloljetnicima u Kantonu Sarajevo. Učenikosmog razreda  naše škole, Mirsad Oračević, koji je, također,  prisustvovao ovom okruglom stolu pokazao se kao jedan od najaktivnijih polaznika ove edukacije.

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić, zahvalila se mladim ljudima koji su generalno osmislili i kreirali ovaj projekat, te na zavidnoj podršci Grada Sarajeva i UNDP-a, koji su prepoznali poruku samog projekta. Članovi Asocijacije XY Ismir Hodžić, Dajana Cvjetković i Feđa Mehmedović potom su ukratko prezentirali projekat “Prevencije vršnjačkog nasilja i promocija zdravih stilova života mladih u osnovnim školama“ učesnicima današnjeg okruglog stola: direktorima i pedagozima pomenute partnerske četiri osnovne škole, učenicima koji su bili uključeni u projekat, njihovim roditeljima, te predstavnicima četiri gradske općine, Ministarstva nauke i obrazovanja KS, Grada Sarajeva i UNDP-a.

Okrugli stol je imao za cilj da tematizira opažanja Asocijacije XY u kontekstu nasilja među mladima, izazove za kvalitetan multisektoralan pristup prevenciji nasilja u osnovnim školama kao i da sagleda percepcije ključnih faktora (roditelji, lokalna zajednica, nevladine organizacije, učenici itd.) o ovom pitanju.