Na osnovu člana 94 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovne škole „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo, broj: 01-1-103/23 od 15.02.2023. godine a u skladu sa članovima 3 i 4. Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo” br:2/18, 32/18 i 30/19), raspisuje se JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE JU OSNOVNE ŠKOLE „ŠEJH MUHAMED EF. HADŽIJAMAKOVIĆ“ SARAJEVO NA MANDATNI PERIOD OD ČETIRI GODINE (2023-2027).

Više detalja o konkursu pogledajte klikom OVDJE.