VJERONAUKA

Takmičenje je održano za učenike osmih i devetih razreda u Amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese i to 21.03. za VIII razrede,a 23.03.2017. godine za IX razrede. Našu školu su predstavljali Bakir Šljivo koji se plasirao na 21. mjesto sa 73 boda i Hamza Karamehmedović, koji je sa  58 bodova osvojio 42. mjesto. Učenike je pripremala nastavnica vjeronauke,Nermana Halilović.