XVII saobraćajno – obrazovno takmičenje učenika škola KS
„SPRETNOST 2013.“

Takmičenje je održano 18. maja u Hadžićima, u velikoj dvorani Kulturno-sportskog centra. Našu školu predstavljala je četveročlana ekipa i to: Hodžić Naida, Jusić Edna, Gagula Eldar i Pojata Aldin.Učenike je pripremila voditeljica Saobraćajne sekcije, Edina Fejzagić. Teoretski dio takmičenja je počeo u 10 sati i trajao je 20 minuta. U 12 sati su objavljeni rezultati i oni koji su imali najbolje su prešli na poligon,na praktični dio takmičenja. saobracaj