Pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u organizaciji CIVITAS Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava, u subotu, 28.04.2018. organizirano je kantonalno takmičenje programa Projekt građanin za školsku 2017./18. godinu. Domaćin  takmičenja  je bila  Srednja mašinska tehnička škola.

Program je  organizirala koordinatorica CIVITAS-a za Kanton Sarajevo, profesorica Sedžida Hadžić.

Profesorica Hadžić istakla je kako je ove godine u programu općinskih takmičenja svoje politike razreda predstavilo više od 400 timova osnovnih i srednjih škola na općinskim takmičenjima organiziranim u svih osam općina kantona. Općinska takmičenja i ove su godine realizirana u saradnji sa lokalnim vlastima i uz podršku i volonterski doprinos direktora i uposlenika škola domaćina.

Na kantonalnom takmičenju učestvovalo je osam ekipa iz sarajevskih osnovnih škola. Prvo mjesto je osvojila OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ sa osvojenih 762 boda, II mjesto OŠ „Zajko Delić „ sa osvojenih 759 bodova , a III mjesto osvojila je naša škola sa 747 bodova,  sa temom „Moje dvorište-eko dvorište“. U ekipi naše škole bili su učenici VII-1 i VII-2 razreda: Alma Ruhotina, Kelma Alić, Amra Bečirović, Adna Mahmutović, Amina Maletović, Iman Vilić, Elhana Mašić, Lamija Melez, Ema Karačić i Hamza Mašić.

Učenike pripremala i vodila nastavnica Almira Karčić.