POČELO ZIMOVANJE ZA OSNOVCE STAROG GRADA

U ponedjeljak, 07.01.2019. godine, započela je škola skijanja i zimovanje učenika petog razreda  u sarad ...

E D U K A T I V N A   R A D I O N I C A „Mladi i ishrana“ (više…) ...

Kurikularna reforma i inkluzija u nastavi

U četvrtak, 13.12.2018. godine, u organizaciji Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo održana je Nau ...

Obilježili smo Dan ljudskih prava

Na prigodan način u našoj školi obilježen je Dan ljudskih prava na časovima Odjeljenske zajednice kao ...

Profesionalna orijentacija i informisanje kroz promociju zanata

U četvrtak, 06.12.2018. godine, u kabinetu historije u našoj školi održana je radionica „Profesionalna o ...