LIKOVNO STVARALAŠTVO

Tema:
Žena/majka danas

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom-IFC, članicom grupacije Svjetske banke, povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, pokreće inicijativu kojom bi djeca od I do IX razreda osnovne škole pokazala svoju likovnu kreativnost u izražavanju ideje ekonomske emancipacije žene u današnjem svijetu.

   Pozivamo sve učenike naše škole da uzmu učešće na konkursu likovnih radova na temu “Žena/majka danas”.

Učenici se kreativno mogu izražavati slobodnim tehnikama, a na poleđini svakog likovnog rada potrebno je napisati ime i prezime, razred, odjeljenje i školu koju učenik pohađa.

Najbolji radovi u kategorijama (po jedan najbojlji iz svake kategorije-tri na nivou škole):

1.      učenici od I do III razreda

2.      učenici od IV do VI razreda

3.      učenici od VII do IX razreda

bit će dostavljeni komisiji koju će činiti predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predstavnik IFC-a i student Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. Komisija će izabrati najbolje radove iz kategorija učenika koji pohađaju I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX razred, te za svaku kategoriju učenika dodijeliti novčanu nagradu za odjeljenje učenika koji je osvojio nagradu, u iznosu od 475,00 KM.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom-IFC će organizirati prijem za devet učenika koji su osvojili nagrade te im uručiti prigodne poklone i omogućiti medijski trenutak, kao pobjednicima.