Naziv škole     JU OŠ „Šejh Muhamed- efendija Hadžijamaković“
Adresa:

Iza Hrida 15.

Fotografije:
Država, grad:

Bosna i Hercegovina, Sarajevo

Općina:

Stari Grad

Telefon :

+387 33 23 34 29

+387 33 53 23 24

Fax:

+387 33 53 23 24

E-mail:  os.hrid1@bih.net.ba
Web site:

www.ossmeh.edu.ba

Broj učenika od I do IX razreda                                 329
 Broj odjeljenja:

                                  15