25. decembar je prema Nastavnom kalendaru za školsku 2013/2014. godinu neradni dan u svim osnovnim školama u KS.