PLAN UPISA U SREDNJE ŠKOLE U KANTONU SARAJEVO

Vlada Kantona Sarajevo donijela je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola u Kantonu Sarajevo u školskoj 2014/2015. godini.

Ove školske godine na području Kantona Sarajevo osnovnu školu završava 4.567 učenika, a u skladu sa usvojenim Planom, u 192 odjeljenja moći će se upisati 4.650 učenika.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je 22. maja donijelo kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi s upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju.

Kalendarom je predviđeno da se aktivnosti u vezi s polaganja eksterne mature okončaju od 16. do 19. juna.
Još jednom vas podsjećamo da ne zakasnite na polaganje mature, da je potrebno da ponesete odgovarajuće olovke kojima ćete pisati testove i samo hrabro i bez straha!

Prvi konkursni rok biće objavljen 19. juna ove godine, prijem dokumenata će se vršiti od 19. juna do 3. jula, a rezultati upisa biće objavljeni 4. jula ove godine.

Za škole gdje ostane nepopunjenih mjesta nakon prvog roka, drugi konkursni rok biće objavljen 9. jula, predaja i prijem dokumanta trajat će od 9. do 11. jula, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni 12. jula ove godine.

Preuzeto sa www.mon.ks.gov.ba