Početak nastave u II polugodištu šk.

2011/2012. godine

 

Nastava u drugom polugodištu školske 2011/2012. godine,

počinje 30.01.2012. godine, u ponedjeljak 

 

Raspored smjena:

Prva smjena : razredna nastava

Druga smjena: predmetna nastava

Početak nastave u prvoj smjeni je  u 8 sati  , a nastava u drugoj smjeni počinje u 12 sati i 45 minuta .