Obavještavaju se učenici da nova školska godina 2016/2017. počinje u četvratk 01.09.2016. godine, sa rasporedom smjena kao što  slijedi:
➢ I smjena-razredna nastava (IV i V razred ) počinje u 08,00 sati,
➢ I smjena-predmetna nastava (od VI do IX razreda) počinje u 08,00 sati,
➢ II smjena-razredna nastava (II i III razred) počinje u 13,30 sati.

Prijem prvačića
Održat će se, također, u četvrtak, 01. 09. 2016. godine u 11,00 sati u holu škole.

Napomena:

Učenici I, II, III razreda nastavu će u ovoj školskoj godini u I smjeni počinjati u 08,00 sati, a u II smjeni u 13,30 sati.
Učenici IV i V razreda nastavu će u ovoj školskoj godini u I smjeni počinkati u 08,00 sati, a u drugoj smjeni u 12,25 sati.

 

 

D I R E K T O R

Kerim Fejzagić