NASTAVE NEMA DO  KRAJA OVE SEDMICE


Informacija o realizaciji nastavnog procesa u Kantonu Sarajevo

Na osnovu procjene Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, obrazovnih ustanova i nadležnih komunalnih ustanova i službi, smatramo da se još uvijek nisu stekli svi adekvatni uvjeti za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, posebno s aspekta bezbijednog dolaska učenika u školu, te Vas obavještavamo da će nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo biti u prekidu i u narednom periodu, odnosno nastava se neće odvijati u srijedu 22.02., četvrtak 23.02. i petak 24.02.2012. godine.

O svim novim informacijama u vezi sa početkom realiziranja nastavnog procesa  svi učesnici u odgojno-obrazovnom procesu će biti blagovremeno obaviješteni putem sredstava javnog informisanja u petak 24.02.2012. godine.

Preuzeto sa www.monks.ba