OD PONEDJELJKA POČINJE NASTAVA

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o prestanku stanja prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je procijenilo da su se stekli uvjeti za početak odvijanja nastavnog procesa. S tim u vezi, donosimo sljedeću uputu:

Od ponedjeljka 27.02.2012. godine u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo počinje odvijanje nastavnog procesa, s tim da će se nastava odvijati skraćeno, a školski čas će trajati 30 minuta, uz odmor između časova u trajanju po 5 minuta.

Nastava u prvoj smjeni počinje u 09,00 sati (početak prvog časa), a nastava u drugoj smjeni počinje u 13,00 sati (početak prvog časa).

Preuzeto sa www.monks.ba