PRVA JAVNA DEBATA

 U organizaciji Centra za kulturu dijaloga je 28. 10. 2011.godine sa početkom u 17 sati u Gazi Husrev -begovoj medresi  održana je uz prisustvo mnogih nastavnika, predstavnika iz osnovnih i srednjih škola, debata na temu “RAZVOJ KULTURE DIJALOGA KOD MLADIH U LOKALNIM ZAJEDNICAMA ZA DEMOKRATSKI RAZVOJ BH. DRUŠTVA” . Brojni predavači su u dvosatnom izlaganju između ostalog  otvorili i  pitanja:

  • Da li je dijalog rasprava ili šuplja priča?
  • Šta je dozvoljeno u dijalogu?
  • Da li se svađom mogu riješiti sukobi?
  • Da li je dijalog garant mira?
  • Da li dijalog može biti između istih ili samo različitih?

U okviru predavanja predložen je i Plan uvođenja debate u škole i kako to uraditi. U 20 sati je nakon  diskusije  između ostalog u zaključcima i preporukama rečeno je da nije uvijek važno pobijediti, važno je ne izgubiti. Ponekad je potrebno nametnuti silom mir među sukobljenim stranama, pa tek onda postepeno održavati mir. To bi mogao biti garant trajnog mira.
Program debate je započeo recitalom u organizaciji omaćina, a završio je muzičkom numerom u 20 sati  i 10 minuta, nakon čega je uslijedila zakuska.
Ovoj debati niko od predstavnika Ministrastva obrazovanja KS nije prisustvovao.
Iz naše škole prvoj javnoj debati prisustvovala je Nermina Kurtović, profesorica historije.