ETIKA I KORUPCIJA

       29.11. 2011. godine u organizaciji i Transparency International Bosne i Hercegovine i Centra civilnih incijativa sa početkom u 14.30, u prostorijama Centra za edukaciju i nastavne tehnologije organiziran je Seminar sa temom “Etika i korupcija” u osnovnim i srednjim školama za četvrtu grupu polaznika.

Edukatorica ove grupe je Ivana Korajli.

     Na početku predavanja  nebrojani su termini zastupljeni u tematici etike i korupcije. Svi polaznici su dobili stručne materijale koji će im pomoći u korištenju etičkih elemenata u  okviru određenih nastavnih časova, posebno časova odjeljenjske zajednice. Cilj edukcije nije bio samo osposobiti nastavnike za primjenu etike u nastavi, već  i taj da se pokuša suzbiti korupcija u osnovnim i srednjim školama i to voljom učenika. Polaznici su kroz dijalog razmjenjivali informacije o postojanju korupcije i u školama i u ostalim sferama života. Davane su ideje za smanjivanje korupcije bar na onim nižim nivoima. Polaznicima je ponuđena stručna i praktična pomoć u procesu edukacije učenika o navedenoj problematici.

Iz naše škole stručnoj edukaciji su prisustvovale nastavnica bosanskog, Maja Hrnjica i profesorica historije, Nermina Kurtović.