Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki