U četvrtak, 07.03.2019. godine održano je Općinsko takmičenje iz fizike u OŠ “Vrhbosna”. Učestvovale su tročlane ekipe iz osmih i devetih razreda osnovnih škola sa područja Starog Grada.

   Našu školu predstavljali su učenici: VIII razreda Selimović Taida, Karačić Ema i Maletović Amina te  učenici IX razreda Vatrić Haris, Alić Adis i Mujak Ajla. Ovaj put naši takmičari nisu postigli zapaženije rezultate. U konkurenciji IX razreda naša ekipa ukupno je osvojila 54 boda i polasirala se na 5. mjesto. U konkurenciji VIII razreda naša ekipa ukupno je osvojila 30 bodova i polasirala se na 6. mjesto.

   U konkurenciji VIII razreda ekipni plasman prva tri mjesta:

1.         OŠ „Vrhbosna“

2.         OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“

3.         OŠ „Hamdija Kreševljaković“

   U konkurenciji IX razreda ekipni plasman prva tri mjesta:

1.         OŠ „Saburina“

2.         OŠ „Edhem Mulabdić“         

3.         OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“

   Učenici koji su sačinjavali našu takmičarsku ekipu bili su u pratnji nastavnice Samire Bayram koja je i pripremala učenike za ovo takmičenje.