U prostorijama Osnovne škole „Saburina“, u subotu 16. marta ove godine, održano je XXIV općinsko takmičenje mladih iz pružanja prve pomoći za učenike starogradskih osnovnih škola.
Takmičenje je održano po kružnom sistemu na poligonima na kojima su postavljene situacije kao u realnim događajima sa realističnim prikazom povreda.
U kategoriji osnovnih škola, prvo mjesto pripalo je OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”, drugo mjesto osvojila je ekipa OŠ “Saburina“, dok je treće mjesto zauzela OŠ “Edhem Mulabdić”. Ekipa naše škole u sastavu: Kelma Alić, Imran Efendić, Amina Maletović, Sajra Mašić, Naida Džekman i Amina Kadić osvojila je IV mjesto. Učenike je za takmičenje pripremila i tokom današnjeg dana predvodila voditeljica Sekcije prve pomoći, Suada Huković.
Pobjedničke ekipa predstavljat će Općinsku organizaciju Crvenog križa Stari Grad na kantonalnom takmičenju iz pružanja prve pomoći koje će se održati 20. aprila 2019. godine.