Schüler Helfen Leben je jedna od prvih organizacija koja je 1999.godine počela da promovira ideju uvođenja Vijeća učenika u bosansko-hercegovačke škole. Do danas, sve škole na području KS imaju Vijeće učenika. U našoj školi članovi se za Vijeće delegiraju iz šestih, sedmih i osmih razreda. U skladu sa brojem odjeljenja, ove školske godine Vijeće ima 16 članova (iz svakog odjeljenja prema Pravilima škole biraju se dva člana).

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA UČENIKA

školska 2012/2013.

RB

RAZRED

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA

1.

61

Amila Turković, Emin Delić

2.

62

Eldar Gagula, Tajra Selimović

3.

71

Amila Mangafić, Dejla Alić

4.

72

Lejla Poturković, Vedad Ahmetspahić

5.

81

Ajla Dedić, Armin Prasko

6.

82

Amela Mahović, Omer Džekman

7.

91

Alem Ibišević, Minja Čajo

školska 2011/2012.


RB


RAZRED


ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA

1.

61

Amila Kulaglić, Rijad Sablja

2.

62

Alen Drapić, Anesa Laković

3.

71

Berina Vatrenjak, Lamija Hodžić

4.

72

Lejla Kadić, Nadir Rizvan

5.

81

Amra Arapović, Alem Ibišević

6.

82

Džejna Pilav, Nejra Murtić

7.

83

Dženan Kuldija, Suada Halilović

8.

84

Irma Nezović, Nurihana Huruz