22.02.2012.

Sastanak sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

 

U srijedu, 22. februara 2012. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održan je sastanak predstavnika menadžmenta Univerziteta u Sarajevu sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Riječi dobrodošlice prisutnima je uputio rektor prof. dr. Faruk Čaklovica, te ih prilikom obraćanja upoznao sa aktivnostima Univerziteta u Sarajevu, posebno istakavši da Univerzitet u Sarajevu u narednom periodu planira organizovati konferenciju „Značaj i uloga obrazovnih institucija u izgradnji društva zasnovanog na znanju“, na kojoj će učestvovati predstavnici osnovnih i srednjih škola. Rektor Čaklovica je naglasio da će ovo biti prva konferencija u kojoj će predstavnici osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja pokušati definirati probleme sa kojima se suočavaju, te zajedno iznaći rješenja za prevazilaženje istih. Prilikom sastanka rektor Čaklovica je informirao prisutne i o realizaciji projekta Sarajevskog univerziteta o temi „Cjeloživotno učenje za sve stručnjake BiH i regiona“.

Jedna od tema sastanka bila je i raspisivanje Konkursa za literarne i likovne radove o temi „Žena/majka u vremenu rata: bogatstvo vrela vrijednosti, dostojanstva, osjećajnosti, hrabrosti, mudrosti i plemenitosti žene/majke u Bosni i Hercegovini”.

O detaljima ovog konkursa i ciljevima manifestacije prisutne je upoznala prof. dr. Fatima Lačević, predsjednica Organizacionog odbora manifestacije, te naglasila važnu ulogu direktora i predmetnih nastavnika u angažiranju i stručnoj podršci koja je neophodna za uspješnu realizaciju ove manifestacije.

„Institucije osnovnog i srednjeg obrazovanja neizostavni su sudionici ovog projekta. Očekujemo da će radovi učenika obogatiti trajno poštovanje žene/majke i biti trajna poruka o univerzalnim i moralnim vrijednostima koja se prenosi novim generacijama“, istakla je profesorica Lačević.

         

O potrebi saradnje među obrazovnim institucijama s ciljem unapređenja kvaliteta nastavnog procesa govorio je gospodin Zoran Selesković, generalni sekretar Univerziteta u Sarajevu, koji je tom prilikom održao i prezentaciju o temi „Akademske titule, naučna i stručna zvanja završenih bolonjskih studenata na Univerzitetu u Sarajevu“.

Preuzeto sa www.unsa.ba

Iz naše škole sastanku je prisustvovala nastavnica bosanskog,hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Maja Hrnjica.