I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 01.02.2023. do 28.02.2023. godine.

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u FEBRUARSKOM roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

II – U prvi razred školske 2023/2024. godine će se upisati  djeca koja do 01.03.2023. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo obuhvata sljedeće ulice:

Iza Hrida, Turbe, Pod Hridom, Hadžibajrića, Kačanik mali, Kačanik veliki, Šerina, Timurhanova, Muje Hrnjice, Mujezinova, Nalina, Trčivode, Trčivode gornje, Hošin brijeg, Hošin brijeg basamaci, Pogledine, Iza gaja, Iza gaja čikma, Jarčedoli, Močila, Močila terezija, Dolovi, Alije Miladina, Bajramuša, Braće Nuhić, Mahmutovac, Paje, Paje sokak, Paje malta, Paje čikma, Bistrik brijeg, Kamenica, Kamenica potok, Sulejmana Zolja, Begovac, Kurtin sokak, Okrugla, Huremuša, Huremuša čikma, Iza bašća.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2023/2024. godine u periodu od 01.02.2023. do 28.02.2023. godine, potrebno je da roditelj/staratelj djeteta u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa, preuzme sljedeću dokumentaciju:

  1. Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu,
  2. Uvjerenje o pohađanju obveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu

V- Osim obrasca za prijavu u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu i Uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog za djecu, roditelji su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija
  2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton)
  3. CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid

VI- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti skeniranu ili fotografisanu na e-mail Škole: os.hrid1@bih.net.ba , ili lično na adresu Škole: Iza Hrida 15, 71000 Sarajevo.

O terminina dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem e-maila ili pozivom na broj roditelja/staratelja naznačenom na prijavi.