U četvrtak, 7. 2. 2013. godine, u sklopu programa profesionalne orijentacije za učenike završnih razreda predstavnica Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo prezentirala je učenicima aktuelna pitanja budućih zanimanja.profesionalna orijentacija

Učenici su imali priliku, pored razgovora o njihovim interesovanjima i sposobnostima, na osnovu statističkih podataka s kojima raspolaže Služba saznati koja su to zanimanja najzastupljenija na tržištu rada u Kantonu Sarajevo, a koja ne, kako bi imali što potpuniju sliku onoga šta žele, šta mogu i šta im se nudi i na taj način mogli napraviti što bolji izbor srednje škole.profesionalna orijentacija1

Prezentaciju je pripremila i realizirala Tamara Jakupović diplomirana psihologinja koja je po završetku prezentacije pozvala učenike da kad god se za to ukaže potreba posjete Službu za zapošljavanje Kantona Sarajevo, gdje mogu dobiti stručne savjete i pomoć u izboru zanimanja, kao i priremi za ista.