Matrice indikatora za prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja

U utorak, 13.03.2018. godine, u Hotelu „Sarajevo“, s ciljem adekvatne provedbe programa Matrice indikatora za prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja, održan je informativno-konsultativni sastanak direktora osnovnih i srednjih škola sa autorima, profesionalcima koji su radili na pripremi iste.

Ispred autora na pitanja direktora odgovarali su prof. dr. Elmedin Muratbegović, prof. dr. Lejla Kafedžić, prof. dr. Dženana Husremović i prof. dr. Goran Čerkez.