02. 03. 2012. (petak)

U našoj školi sa početkom u 14 i 30 realizirana je polusatna radioemisija  pod nazivom “20 rođendan“povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Program emisije je napravljen u okviru rada Literarno-novinarske i Radijske sekcije “DJEČIJA RUKA”  .
Program emisije realizirala je dežurna radioekipa u sastavu:
LAMIJA ALIĆ, VI-1, ANESA LAKOVIĆ, VI-2, LEJLA POTURKOVIĆ, VI-2, AJLA POTURKOVIĆ, VIII-2, MERISA AHMETSPAHIĆ, VIII-2 i AJLA DŽANO, VIII-3.