Povodom Dana oslobođenja grada Sarajeva  u hotelu Saraj održano je takmičenje na općinskom nivou. Šahovsku ekipu naše škole su sačinjavali: Kobiljar Nidal, Aldin Pojata, Hadis Skenderović, Adna Hadžibajrić i Džejna Ribica. Šah
Učenike je pripremio nastavnik Emir Jasenčić.