“VOĐENJE LJUDI I MOTIVACIJA”

U hotelu Lollywood Ilidži 30. i 31.10.2012. održan je seminar za direktore osnovnih škola podržan od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo a u organizaciji Udruženja“Društvo ujedinjenih građanskih akcija”–DUGA  i  IQ Institut za kvalitetu i razvoj ljudskih potencijala iz Zagreba. Direktor naše škole, Kerim Fejzagić, bio je aktivni učesnik na ovoj edukaciji. Seminar sa radionicama tokom dva dana vodio je Boris Blažinić, profesor psihologije. 
Tema je bila Vođenje ljudi i motivacija  razložena segmentarno:
•Tehnike procjene kompetentnosti i motivacije članova tima,
•Samoprocjena vlastitog stila vođenja i motiviranja,
•Tehnike i alati situacijskog vođenja,
•Strategija motiviranja ljudi.