“SIGURNI i SRETNI SA PSIMA

U našoj školi 31.10.2012. upriličena je radionica za učenike nižih razreda sa temom  „Sigurnost u prisustvu psa“. Edukatori su članovi tima DogsTrust. Oni su upoznali učenike sa obavezama koje imaju vlasnici pasa te potom upućivali na prihvatljivo ponašanje u prisustvu psa lutalice. Skrenuta je pažnja kako izbjeći moguće neugodnosti, kako prići psu, kako na osnovu izgleda prepoznati raspoloženje psa i šta ne činiti.
Osnovna svrha radionice je podizanje svijesti o problemu sve većeg broja pasa lutalica na našim ulicama.