KALENDAR TAKMIČENJA,SMOTRI i MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI PPZ-a KANTONA SARAJEVO

 

AKTIVNOSTI

 

N I V O    T A K M I Č E NJ A

Predmet,
smotra,
manifestacija

Općinski

Kantonalni

Federalni

Državni

Svjetski

MATEMATIKA
17.3.2012. 17.4.2012.g.VII i VIII razred (devetogodišnje školovanje)
FIZIKA 31.3.2012. 14.4.2012.g. 5.5.2012.g. 12.5.2012.
INFORMATIKA 07.4.2012. 12.5.2012.g

SPORT
ODBOJKA:
Osnovne škole : Prijave do 07.04.2012. g. žrijebanje 09.04.2012.g. u 1030 , Centar-Obala Kulina bana 3, I kolo 19.04.2012.g. II kolo 20.04.2012. g. Za III i IV mjesto 26.04.2012.g. Finale 03.05.2012. g. Federalno : maj  2012.g.
ENGLESKI
JEZIK-prvi
16.4.2012.g Prema terminu organizatora
NJEMAČKI
JEZIK-drugi
12.5. 2012.g.

Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva
april 2012.
(izbor najuspje-šnijih tačaka)
maj 2012. g.
(Dani Kantona)
„Mladi voljenom gradu“ 06.4.2012.g.
 GEOGRAFIJA 04.4.2012.g.
(VIII r. osm.)
18.4.2012.g.
(VIII r. osm.)
„Knjiga je moj najbolji prijatelj“ juni 2012. Za šk. 2010/11.g. 05.5.2012.g. (Dani Kantona)
Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva Prema kalendaru Udruženja tehničke kulture Kantona Sarajevo
(organizator)
Saobraćajna takmičenja 26.5.2012.g. 2.6.2012.g.
Civitas „Projekt građanin“(osn .i srednje škole) 31.3./07.4./14.4./21.4.
2012. godine
28.4.2012. Finalna smotra, maj 2012.g.
 Prva pomoć (osn.i srednje šk.) 28.04.2012.g. 12.5.2012.g.
Upozoravanje na mine Od 22.10. do 19.11.2011.g. 03.12.2011.g.

 

Napomena: Za sva takmičenja detaljnije informacije možete dobiti od stručnih savjetnika Prosvjetno –pedagoškog zavoda.
O terminima takmičenja viših nivoa od kantonalnog, koji nisu evidentirani u Kalendaru, informacije će biti naknadno dostavljene.

Direktorica:
Dina Borovina, prof.

Sarajevo, 06. 03 2012. godine

Preuzeto sa www.ppzsa.ba