U četvrtak, 18.04.2019. godine, na poziv Misije OSCE-a u BiH upriličeno je predstavljanje Smjernica za prepoznavanje diskriminacije u oblasti obrazovanja u BiH u hotelu Ibis u Sarajevu u periodu 10.30 – 14.00 sati. Smjernice o izuzetno složenim i bitnim pitanjima u vezi sa diskriminacijom u oblasti obrazovanja pripremila je Radna grupa sastavljena od predstavnika svih nadležnih ministarstava obrazovanja u BiH. Njihov cilj je pomoći svim učesnicima obrazovnog procesa da što bolje prepoznaju i preventivno djeluju na sve oblike diskriminacije u obrazovanju. Cilj ovog skupa bio je i ojačati ulogu direktora i direktorica, sekretara i sekretarica, pedagoga i pedagoginja, te roditelja u osiguranju nediskriminirajućeg okruženja u školi. Učesnicima je omogućeno bolje upoznavanje sa sadržajem i ciljevima Smjernica, kao i sa preporukama koje se odnose na bolju zaštitu od diskriminacije. Na skupu je otvorena prilika da se razgovara o ulozi, odgovornostima i izazovima direktora/ica, sekretara/ica, pedagoga/pedagoginja i roditelja u osiguravanju nediskriminirajućeg školskog okruženja. Poziv na predstavljanje ovog dokumenta bio je upućen sekretarima škola,  kako bi svojim prisustvom dali  kvalitetan doprinos predstavljanju istog. Iz naše škole ovom skupu prisustvovala je Nezira Brigić, sekretar škole.