PRVI RAZREDI

I-1/Učiteljica: Elvedina Srna

RB PREZIME I IME UČENIKA
1. Alić Kelma
2. Bešić Ermin
3. Holjan Irma
4. Imeri Elvedin
5. Kadić Amina
6. Kalkan Mirnes
7. Lendo Iman
8. Maletović Amina
9. Miladin Hamza
10. Pupović Ali
11. Pupović Mesud
12. Selimović Taida
13. Smailbegović Tarik
14. Smajić Naida
15. Trnka Amel

 

I-2/Učiteljica: Lejla Čengić

RB PREZIME I IME UČENIKA
1. Bakaršić Aladin
2. Bečirović Amra
3. Čengić Nađa
4. Gagula Rijad
5. Karačić Ema
6. Karamehmedović Dalila
7. Mahović Sarah
8. Mahmutović Adna
9. Mašić Elhana
10. Mašić Hamza
11. Melez Lamija
12. Peci Suada
13. Rajić Amir
14. Sablja Ali
15. Sijamić Irfan
16. Sipović Eman
17. Vilić Iman