“Sve sretne porodice nalik su jedne na drugu, a svaka nesretna, nesretna ja na svoj način…” /početak romana  Ana Karenjina-Lav Nikolajevič Tolstoj/