SLOBODNO VRIJEME DJECE I MLADIH-PROSTOR KREATIVNOG DJELOVANJA
U četvrtak, 13.12.2012. god. u 17:00 sati u našoj školi realizirana je druga tema u ovogodišnjem ciklusu tribina za roditelje u organizaciji Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište”. Certificirani porodični savjetnici i socijalni radnici održali su interaktivno predavanje na temu „Slobodno vrijeme djece i mladih – prostor kreativnog djelovanja“ koja obrađuje  kulturne obrasce u provođenju slobodnog vremena i razmatra strukturu slobodnog vremena djece i mladih u porodici te vannastavnih aktivnosti u školi. Kroz ovu temu roditelji su upoznati sa načinima na koje mogu da podstaknu dječiju kreativnost za vannastavne aktivnosti, podrže svoje dijete u organiziranju slobodnog vremena te nauče koji roditeljski interesi i stavovi utiču na slobodno vrijeme djece.
Na tribini je prisustvovalo desetak roditelja koji su izrazili veliko zadovoljstvo obrađenom temom, kao i želju da se u budućnosti ovim i sličnim predavanjima odazove veći broj roditelja.

tribina za roditelje tribina ya roditelje1

 

tribina ya roditelje2