Na probnom testu iz nastavnih predmeta Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti,  Matematike, Historije, Geografije, Engleskog jezika i Biologije održanih u tačno predviđenim terminima (8. 9. i 10. aprila) učenici IX-1 razreda JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ postigli su sljedeće rezultate:

Broj bodova po nastavnom predmetu (maksimalno 10)

Rb.

Prezime i ime učenika/ce BHS jezik i knjiž. Mate-
matika
Historija Geogra-
fija
Engleski
jezik
Biologija

1.

Arapović Amra 9,75 3 10,00 / 10,00 9,00

2.

Čajo Minja 8,25 1 9,50 / 8,50 5,25

3.

Čaušević Ensar 7,50 0 7,50 / 3,75 4,50

4.

Gibović Ismihana 7,50 1 10,00 / 9,75 7,00

5.

Granulo Selma 7,00 0 8,25 / 8,75 5,25

6.

Gugić Anes 8,50 8 9,50 / 9,75 8,25

7.

Gugić Anesa 7,25 0 9,00 / 9,50 6,00

8.

Hadžimurati
Nidžara
5,50 0 9,25 / 6,00 5,50

9.

Hodžić Amina 9,50 4 10,00 / 10,00 9,00

10.

Hodžić Haris 8,50 2 / 8,00 7,00 2,50

11.

Ibišević Alem 9,25 3 9,50 / 8,50 5,25

12.

Kajanija Bernad 8,00 8 8,00 / 9,00 8,00

13.

Ligata Kerim 4,00 0 3,50 / 2,50 1,50

14.

Mangafić Hamza 10,00 3 9,25 / 10,00 8,75

15.

Mašić Dženan 7,00 0 9,00 / 7,75 6,50

16.

Melez Emina 6,75 0 7,50 / 5,75 5,50

17.

Memić Irma 7,25 0 9,00 / 7,00 3,00

18.

Sarač Aiša 3,00 0 / 3,50 3,25 5,00

19.

Sudić Alina 9,50 2 / 7,50 9,50 6,25

20.

Šljivo Ena 6,25 1 5,50 / 5,25 1,50

21.

Turković Irma 7,25 0 7,75 / 5,50 4,00

22.

Zec Tarik 9,00 2 9,50 / 9,25 8,00

23.

Šabović Tarek 2,00 0 5,00 / 2,00 1,50

Napomena: 20 učenika je odabralo Historiju za izborni predmet, 3 učenika Geografiju i 23 učenika su odabrala Biologiju.

Uprava škole