Na osnovu članova 54. 55 i 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine KS“ broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20) JU Osnovna škola „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo objavljuje O G L A S ZA UPIS UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED JU OŠ ¨ŠEJH MUHAMED EF. HADŽIJAMAKOVIƨ SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU.

Školskim obveznikom smatra se dijete koje je do 1. marta 2021. godine navršilo pet i po godina života.

DRUGI UPISNI ROK POČINJE od 01. do 31. augusta 2021. godine svakim radnim danom u terminu od 10,00 do 12,00 sati. ZA UPIS JE POTREBNO PRIBAVITI-ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE (član 57. stav 2. Zakona):

1. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
2. LJEKARSKO UVJERENJE O PSIHOFIZIČKOM STANJU DJETETA ZA UPIS U
ŠKOLU I ZDRAVSTVENOM STATUSU S OPISOM POTEŠKOĆA
3. UVJERENJE/CERTIFIKAT O POHAĐANJU OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG
PROGRAMA ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU
4. PRIJAVU MJESTA PREBIVALIŠTA – CIPS (kao dokaz o pripadnosti školskom području
član 54 stav 1. Zakona).

Za upis djece u prvi razred školske 2021/2022. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2021/2022. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole: os.hrid1@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Iza Hrida 15, Sarajevo (obrazac za prijavu se može preuzeti na web stranici škole: www.ossmeh.edu.ba ili u prostorijama škole).

Formular za prijavu možete preuzeti klikom OVDJE.

Prisustvo djece pri upisu nije neophodno, a termin za testiranje djeteta će naknadno odrediti pedagog škole.