U četvrtak, 14.03.2019. godine, u Hotelu Hills u Sarajevu (Butmirska cesta 18, Ilidža Sarajevo), u periodu 09.00 – 17.00 sati, održan je drugi dan obuke za direktore škola „Uvod u ključne vještine i razvoj vještina rukovođenja“ u sklopu programa Škole za 21. vijek na Zapadnom Balkanu.
Današnji dan obuke imao je sljedeći raspored.
Dnevni red:
09.00 – 10.30
Sesija 1 Značaj rukovođenja
11.00 – 12.30
Sesija 2 Definiranje i komuniciranje vizije i misije za kritičko razmišljanje i rješavanje problema
13.30 – 15.00
Sesija 3 Formiranje timova i timski rad
15.30 – 17.00
Sesija 4 Efikasno vođenje i upravljanje promjenama.
Nakon ove obuke uslijedit će edukacija nastavnika, nakon čega će sve škole krenuti sa realizacijom ovog programa. Prvo će biti napravljeni akcioni planovi, formirani koding klubovi  i realizirani interdisciplinarni pristupi nastavi s fokusom na vještine kritičkog razmišljanja, rješavanja problema i vještine kodiranja.