Bodovna rang-lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika

Bodovne rang-liste nastavnika, stručnih saradnika i saradnika pogledajte u nastavku: Bodovna rang lista - ...

Bodovna rang-lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika

Bodovne rang-liste nastavnika, stručnih saradnika i saradnika pogledajte u nastavku: 3. Bodovna rang lista ...

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta pogledajte na sljedećem linku: - http://ossmeh.edu.ba/w ...

Bodovna rang-lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika

Bodovne rang-liste nastavnika, stručnih saradnika i saradnika pogledajte u nastavku: Bodovna rang lista - ...

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kanto ...

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

I - Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 01.02.2023. do 28.02.2023. ...