Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije pogledajte na sljedećem linku: http://ossmeh.edu.ba/wp-content/ ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sistem. radnih mje ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu produzenog boravka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu produzenog boravka ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ...