ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga distribucije plina-gasa. Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://ossmeh.edu.ba/wp-content/uploads/2024/05/CCF_000240-1-1.pdf