Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu Više detalja pogledajte na sljede ...

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu, broj: 4 (31.12.2021.) Više detal ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (cartering)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge dostavljanja pripremljene hrane (cartering). ...