Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu, broj: 4 (31.12.2021.)

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://ossmeh.edu.ba/wp-content/uploads/2022/01/Izmjene-i-dopune-plana-JN.pdf